Ring nuKontakt info

ikon STRØMPEFORING

Det danske kloaksystem er i en generelt dårlig stand, flere års forsømmelse og manglende vedligeholdelse af kloakkerne har sat sit præg, for hver dag vi udskyder problemerne, desto større bliver udgifterne.

Det er dyrt og kompliceret at udskifte gamle kloakrør med nye, der ligger flere 1000 km defekte kloakrør under huse & veje, steder som kan være meget vanskelige at komme til. Derfor tilbyder vi reparation med strømpeforing uden brug af opgravning.

Fremgangsmåde: Først spules kloakrøret rent ved hjælp af vores spulevogn. Dernæst kontrolleres og opmåles ledningen med vores Kloak-TV. Så føres en polyesterslange gennemvædet med silicat/epoxy/harpiks ind i røret ved hjælp af luft. Efterfølgende føres en ”ballonslange” ind og pustes op så polyesterslangen presses ud til rørvæggen, så tilføres varm vand, Efter at ”blandingen” er hærdet, trækkes ”ballonslangen” ud .

Resultatet bliver et nyt rør med en glat overflade uden samlinger, således at ting ikke kan sætte sig fast, og rotter ikke kan udnytte utætheder til at trænge ind eller ud af systemet. Eventuelle sidestik på ledingen skæres efterfølgende op med vores robotfræser.

Vi afslutter opgaven med at køre en TV-inspektion af kloakrøret for at sikre, at strømpen ligger, som den skal. Dette bliver dokumentation til kunden og vores egen kvalitetskontrol.

Janto Kloakservice har gennem en længere årrække specialiseret sig i at udføre strømpeforinger i svært tilgængelige rør med mindre dimensioner, lige fra ø70mm til ø200mm.

Et af de eneste kloakfirmaer

“Hos Janto Kloakservice er vi meget stolte over at have udført over 1000 strømpeforinger for Københavns Kommune.”

Som et af de eneste kloakfirmaer i Danmark, kan Janto kloakservice tilbyde at strømpefore kloakledninger gennem vejbrønde og ud til hovedledningen.

Janto kloakservice har selv udviklet en metode som gør det muligt at udføre opgravningsfrie kloakrenoveringer af vejbrønde som ikke før var muligt.

Dette har betydet store besparelser og givet langt mindre gener for borgerne i kommuner, grundejerforeninger og privatveje omkring i landet

Kontakt mig venligst