Ring nuKontakt info

ikon RELINING AF FALDSTAMMER

Arbejdsgang ved relining fra Janto Kloakservice

Besøg hos kunden

Vi besigtiger omkostningsfrit faldstammer og afløb i udvalgte lejligheder.

Tilbud på relining

Vi laver et tilbud til kunden, og efter godkendelsen underskrives en aftale om de ydelser, vi bliver enige om.

Opstartsmøde

Vi gennemgår arbejdet sammen med kunden, får løst alle de praktiske ting som f.eks. nøgler, strøm, vand og annoncering til beboerne, samt tidsplan og evt. toiletvogne mv. ved større projekter.

Advisering

Vi adviserer alle beboerne i god tid, så de kan få svar på eventuelle spørgsmål.

Rørrenovering

Vi afdækker gulvene til i de berørte rum, afmonterer toilet og vandlåse (hvis muligt). Derefter begynder den mekaniske fræsning/ rensning i rørene, så spules der, og tørringen kan derefter begynde. Når rørene er helt tørre starter selve reliningen af et nyt elastisk rør. Det nye rør får en godstykkelse på ca. 3 mm. Derefter genmonteres toilettet, og vi rydder op efter os. Efter bare et par timers afhærdning er aflø- bene klar til brug, næsten uden at det kan ses, at vi har været i lejligheden.

Efterkontrol og dokumentation

Nu har lejligheden fået nye stærke elastiske rør helt uden samlinger. Overlevering af dokumentationen, bestående af tv inspektion samt egenkontrolrapport for hver enkel lejlighed, udleveres til bygherren.

Evaluering

Jeres oplevelse under reliningen er altafgørende for Janto Kloakservice. Derfor holder vi et afslutningsmø- de med bygherre, hvor vi gennemgår forløbet. Har der været problemer undervejs, er der noget der kunne være gjort anderledes – alt sammen for at vi kan lære af eventuelle fejl.

Renovering af afløb og faldstammer på rekordtid med minimale gener.

Fordele ved relining:

  • Nye holdbare rør
  • Levetid på 50 år eller mere
  • Materialerne tåler mekanisk rens
  • 60% elasticitet
  • Tåler varme og kulde
  • Minimale gener for beboerne

Læs mere om relining her »

Kontakt mig venligst